• Pågående sufflettbyte på Mercedes Benz Pagoda

    Bild på Mercedes Benz Pagoda med ny sufflett