Pågående sufflettbyte på Mercedes Benz Pagoda

Bild på Mercedes Benz Pagoda med ny sufflett